ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

สพป.สระบุรี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [16 ก.ค. 67] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 66

 [03 ก.ค. 67] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2 นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 936

 [03 ก.ค. 67] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 91

 [01 ก.ค. 67] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับสมัครย้าย เปลี่ยนตำแหน่งและรับโอนฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 242

 [24 มิ.ย. 67] ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 16941

 [14 มิ.ย. 67] ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 6969

 [24 พ.ค. 67] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Super administrator View : 7617

 [12 พ.ค. 67] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 1321

 [26 มิ.ย. 67] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 50

 [26 มิ.ย. 67] ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 46

 [26 มิ.ย. 67] รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 50

 [26 มิ.ย. 67] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 244

 [26 มิ.ย. 67] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 185

 [26 มิ.ย. 67] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 40

 [20 มิ.ย. 66] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 607

 [17 มิ.ย. 67] สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 ปี 2566-2567 Super administrator View : 57

 [13 พ.ค. 67] สถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 ประจำปี 2567 Super administrator View : 136

 [11 มี.ค. 67] กฎ กค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 Super administrator View : 149

 [11 มี.ค. 67] ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมตอบแบบสอบถามการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม Super administrator View : 179

 [30 ม.ค. 67] ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา Super administrator View : 156

 [30 ม.ค. 67] ผลการประชุมสมัชชาสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 Super administrator View : 184

 [22 ธ.ค. 66] รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม Super administrator View : 199

 [25 ต.ค. 66] ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย Super administrator View : 290

เครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูล จากเว็บการศึกษา

เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ กลุ่มส่งเสริมฯ

 

               

 

คู่มือ สพฐ.

เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ กลุ่มนิเทศฯ

 

        

       

                  

 

        

 

          

 

         

 

         

 

        

 

        

 

          

 

   

  

เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ สพป.สระบุรี เขต 2

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ชื่อหมู่บ้าน นามตำบล)

             
 
 
         

ประมวลภาพกิจกรรม

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.204.198.73
Online อยู่ : 70
วันนี้ 507
เมื่อวานนี้ 7,916
เดือนนี้ 8,423
ปีนี้ 8,423
รวมทั้งหมด 8,423
Record: 7916 (23.07.2024)
( Counter 24-07-2024 )